Cookies

Introduktion

När du besöker vår webbsida samlas det in uppgifter om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och till att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att uppgifter samlas in bör du radera dina cookies och undvika vidare användning av webbsidan. Nedan har vi specificerat vilken information som samlas in, dess ändamål och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbsidan använder ”cookies”, som är textfiler som sparas i din dator, mobil eller motsvarande för att känna igen den, komma ihåg inställningar, lagra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som t.ex. virus.

Det är möjligt att blockera cookies.

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonserna att bli mindre relevanta för dig, och visas oftare. Du riskerar dessutom att webbsidan inte fungerar optimalt eller att du inte kommer åt visst innehåll.

Webbsidan innehåller cookies från tredje part, som i varierande utsträckning kan omfatta:

  • Google Analytics
  • Facebook

Personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som på något sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en mängd sådan information.

Normalt samlar vi in och behandlar följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska detaljer om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger informationen behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-postadress och adress.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller på olaglig väg raderas, offentliggörs, går förlorade, påverkas negativt eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas på ett olagligt sätt.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har störst sannolikhet att vara relevanta för dig, samt att kunna tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat. Vi använder även uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tidsperiod som är tillåten enligt lag, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Periodens längd beror på uppgiftens karaktär och anledningen till att den lagrats. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Vidareöverföring av uppgifter

Data om din användning av webbsidan, vilka annonser du tar del av och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och åldersgrupp mm. lämnas vidare till tredje part i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det gäller i avsnittet om ”Cookies” ovan. Uppgifterna används till målinriktning av annonsering.
Vi använder dessutom en rad tredjepartstjänster för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast uppgifterna på våra vägnar, och får inte använda dem för egna ändamål.

Vidareöverföring av personuppgifter som namn, e-postadress mm. kommer bara att ske om du ger samtycke till det. Vi använder bara databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan även när som helst göra en invändning mot att uppgiften används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt till att de rättas eller raderas. Om detta kontaktar du info@jakobsens.com. Om du vill lämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:

Jakobsens A/S
Buntmagervej 20
7490 Aulum
Telefon: +45 97 47 27 39
Email: info@jakobsens.com