En värld av natur, smak och värde

Gårdshonung Sverige AB grundades i december 2011 av Lars Pettersson och Keiko Schönberg, med grundtanken att verksamhetsområdet skulle vara biodling och försäljning av honung. I början av 2013 köpte det danska företaget Jakobsens A/S aktier i bolaget.

Som ett led i en strategisk utveckling av märket Gårdshonung i Sverige har Jakobsens A/S köpte upp hela aktiekapitalet i företaget Gårdshonung AB i 2017. Under 2018 läggs bolaget Gårdshonung AB ner, varumärket Gårdshonung finns dock kvar under Jakobsens A/S och fortsätter att leverera svensk honung från svenska biodlare.

OM JAKOBSENS A/S

Ett värdedrivet företag

Jakobsens A/S är, och har alltid varit, ett starkt värdedrivet företag. Genom nedanstående fem värden, ambitiösa mål och handlingsplaner uppfyller vi visionen. Värdena är bärande i allt vad Jakobsens A/S företar sig när det gäller medarbetare, kunder, leverantörer och användare.

 • Engagerat
 • Respekt
 • Värdeskapande
 • Dynamiskt
 • Trovärdighet

Engagerat – vi står tillsammans och är stolta över det vi tror på

 • Vi är kompromisslösa och går inte in i något vi inte tror på till 100 %.
 • Vi tar ansvar och brinner för det vi gör.
 • Vi är stolta över vår historia, utveckling och de resultat vi har uppnått tillsammans.
Nästa värde

Respekt – för naturen, varandra, produkten och olikheter

 • Vi har stor respekt för naturen.
 • Vi respekterar våra kunder och deras individuella behov.
 • Vi respekterar och litar på varandra – och hyllar diversitet och nytänkande.
Nästa värde

Värdeskapande – när vi gör något, är det för att göra det bättre än det var

 • Våra produkter ska skapa värde från producent till användare.
 • Vi söker ekonomiska och hållbara lösningar.
 • Vi vill säkerställa att det goda företaget för oss även är det goda företaget för våra samarbetspartner.
 • Vi ska ge användaren trygghet vid val av våra produkter..
 • Vi ska ge användaren bra, sunda och ”rena” produkter med naturlig smak i balans.
Nästa värde

Dynamiskt – vi ska kunna fatta beslut och uppfattas som flexibla

 • Vi kan fatta snabba beslut med utgångspunkt från våra djupa kunskaper och vår erfarenhet inom vårt fackområde.
 • Vi är innovativa och har lätt för att anpassa oss till tiden och hantera nya situationer.
 • Vi har ett dynamiskt produktsortiment och letar alltid efter nya möjligheter.
Nästa värde

Trovärdighet – vi sätter handling bakom orden

 • Vårt fundament är traditioner, kunskap och erfarenhet.
 • Vi är öppna och ärliga – även när det är svårt.
 • Vi är kompromisslösa när det gäller att göra det vi säger.
Nästa värde
CERTIFIKAT

Våra certifieringar

Fairtrade®

Fairtrade-märket är förbrukarens oberoende garanti för att produkten är certifierad enligt internationell Fairtrade standard. Gårdshonungs försäljning av Fairtrade-produkter bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för några av världens fattigaste människor, samt till att främja ett hållbart miljöarbete.

Läs mer

EU Ekologi

Det EU-ekologiska märket visar att en vara är ekologisk och att den är producerad och kontrollerad i överensstämmelse med EU:s ekologiförordning.

Läs mer

Krav

Svenska KRAV kontrollerar och certifierar ekologisk produktion på statens vägnar. Märket är en garanti för god miljöhänsyn, djurens välfärd, socialt ansvar och sundhet under produktionen.

Läs mer

Kontrollrapport

Här kan du läsa Jakobsens A/S senaste kontrollrapport.

Läs mer