Menu

Historia

Gårdshonung Sverige AB grundades i december 2011 av biodlarna Lars Pettersson och Keiko Schönberg, med grundtanken att verksamhetsområdet skulle vara biodling och försäljning av honung. I början av 2013 köpte det danska företaget Jakobsens A/S 51 % av aktierna i bolaget med samma ambition som vi varit framgångsrika med i Danmark, nämligen kombinationen av biodling och en stark kommersiell etablering på marknaden.

Som ett led i en fortsatt strategisk utveckling för varumärket Gårdshonung i Sverige köpte Jakobsens A/S under 2017 upp hela aktiekapitalet i företaget. Men Lars och Keiko levererar självklart fortfarande honung från sina bigårdar.

Syfte

Syftet med Gårdshonung Sverige AB är att skapa en stark och pålitlig honungsleverantör på den svenska marknaden. Med utgångspunkt i honung som en 100% ren naturprodukt vill vi utveckla kategorin för såväl svensk som importerad honung på den svenska marknaden. Vi värnar om naturen och har högt ställda krav på oss själva när det gäller kvalitet, leverans, innovation och personalansvar.

Produkter

Gårdshonung Sverige AB är specialiserade på 100% ren honung, utan tillsatser av något slag. Det gäller hela processen, från inköp och produktion till försäljning. Utöver den traditionella svenska sommarhonungen strävar vi efter ett större utbud av olika svenska honungssorter, som exempelvis ljung- och klöverhonung. Men även ekologisk honung. På samma sätt är det ett naturligt led i utvecklingen att ta fram nya produkter såsom en svensk flytande honung, helt utan tillsatser. Sortimentet av importerad honung omfattar standardhonung, specialhonung, Fair Trade-honung och ekologisk honung från hela världen i en rad olika utföranden och förpackningar. Vi använder dock aldrig honung från Kina då vi inte kan kontrollera denna enligt våra högt ställda krav. Vi strävar efter att få ut många olika typer på honungshyllorna så att du ska kunna hitta rätt honung till rätt tillfälle. Att berätta mer om olika användningsområden är också något som vi framöver kommer att jobba mycket med.

Jakobsens A/S

Jakobsens A/S har mer än 20 års erfarenhet av detaljhandel i hela Norden. En modern och effektiviserad produktionslinje kan säkra konkurrenskraftiga priser på såväl svensk som importerad honung till den svenska detaljhandeln.

Vision

Jakobsens vision är att vara honungleverantören som är bäst när det gäller kvalitet, leverans och innovation. Men vi ska också vara bäst när det kommer till personalansvar och se till att skapa trivsel på arbetsplatserna för alla våra medarbetare. När det gäller kvalitet ska vi vara bäst i branschen och vi har stränga analyssystem, exempelvis i form av NRM-metoden. Vi arbetar ständigt för att förbättra allt vi gör och gör noggranna kontroller på hela försörjningskedjan för att säkerställa att vi aldrig säljer honung som på något sätt manipulerats. Vi har flera produktionslinjer för maximal effektivitet.